Kamillestraat 7
5262 DK Vught
073 6567692

www.praktijkmvdboermaas.nl
info@prakijkmvdboermaas.nl

www.praktijkmvdboermaas.nl
info@praktijkmvdboermaas.nl

Achtergrond focussen

Eugene Gendlin, Amerikaans hoogleraar in de psychologie en filosofie, onderzocht waardoor sommige cliënten baat hadden bij therapie en andere niet.

Hij ontdekte dat "de succesvolle cliënt" op een bepaalde manier met zichzelf en zijn problemen omgaat. Zo'n cliënt luistert van binnen en tast af hoe iets in zijn geheel aanvoelt, emotioneel én lijfelijk; veelal is dat eerst vaag: er liggen nog geen woorden voor klaar. Doordat iemand met gerichte aandacht daarbij is, wordt het helderder en ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten en onvermoede mogelijkheden. Deze effectieve manier van ingaan op wat er binnenin je speelt, heeft Gendlin in de jaren '70 uitgewerkt tot een methode die hij focussen noemde.